Uvjeti korištenja odnose se na kompletan sadržaj ovih internet stranica.

Autorska prava

Sadržaj ovih internet stranica nije dozvoljeno kopirati, reproducirati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog dopuštenja.

Sadržaj internet stranica

Sadržaj ovih internet stranica koristite isključivo na vlastitu odgovornost te Kamino, obrt za dimnjačarske usluge ne odgovara za eventualne štete nastale korištenjem ovih internet stranica. Ove internet stranice sadrže i linkove prema drugim internet stranicama i ne smatraju se odgovornim za sadržaj na tim mjestima.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kamino, obrt za dimnjačarske usluge poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Korištenjem ovim internetskim stranicama suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovim Uvjetima korištenja, te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Putem internetskih stranica www.kamino.hr moguće je prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte ili telefonski broj. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Kamino, obrt za dimnjačarske usluge prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica. 

Kamino, obrt za dimnjačarske usluge ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Ovime vas Kamino ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.kamino.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama www.kamino.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.
Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.
Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Informacije za kontakt

Možete nam se obratiti na info@kamino.hr.

Uvjeti i izmjene

Kamino, obrt za dimnjačarske usluge zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.